redenen geloof blog
Blog

Zeven redenen waarom ik geloof

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
lotte
Lotte
Rolleman

Uit onderzoek van het CBS in 2017 bleek dat meer dan de helft van de Nederlands niet religieus is. 'Maar' 49 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder behoort tot een religieuze groep. Zelf behoor ik tot die groep en in dit blog leg ik - in zeven redenen - uit waarom ik wél geloof. 

Zelf ben ik Apostolisch, wat afgeleid is van het christelijke geloof. Hoewel wij sommige rituelen ook uitvoeren, geloven wij niet in God. Dit is vaak verwarrend voor mensen, want waar geloof ik dan wel in? Ik geloof in het goede willen doen voor mijn medemens en mezelf, in een kracht waar wij zelf voor kiezen. Eentje die ons verbindt. Op zich hoef je niet per se apostolisch te zijn om dit te ervaren, maar het is wel iets waar ik wekelijks bij stil wil staan. Ik hoor dus bij de kleinere helft van de Nederlanders die nog religieus is en dit blog vertel ik 7 redenen waarom ik geloof.

1 Het geeft afleiding in een stressvolle maatschappij

De eerste reden is meteen een mond vol, maar het is precies zoals het er staat. In mijn leven ben ik druk bezig met 1001 dingen: school, werk en allerlei sociale verplichten. Daarom is het fijn een plek te hebben waar ik niet van alles moet. Ik mag op zondagochtend luisteren naar mensen die over hun levenservaringen vertellen en naar liederen die ik mooi vind.  Zelf zing ik niet mee. Ook kom ik samen met enkele vrienden (die hier ook naar toe gaan) één keer in de twee weken bij elkaar. Op dat soort momenten hebben wij hele goede gesprekken over wie willen zijn, maar ook over bijvoorbeeld voetbal. Het gaat vaak dieper dan gesprekken die ik met andere vrienden voer en dat vind ik juist wel fijn.

2. Het geeft vertrouwen

Geloven geeft mij vertrouwen in dat er mensen zijn die het beste voor hebben met hun medemens. Met de wereld. Dat de meesten hetzelfde willen: liefhebben. Niet iedereen wil dit misschien - of ze nou wel of niet geloven - dat wordt helaas wel duidelijk door de vele oorlogen en aanslagen die worden. Maar ik wil het toch blijven proberen. Ook staan wij open voor andere religies, omdat wij mensen veel van elkaar kunnen leren. Zo sprak ik laatst iemand die een geloof heeft dat ervan uitgaat dat alle geloven in essentie op hetzelfde neerkomen. Daar had ik niet eerder van gehoord en het fascineerde mij. 

3. Het geeft me houvast in moeilijke periodes

Niet alle dagen voel ik mij even goed en ook niet alle dagen zijn even goed. Dat hoeft ook niet, maar toch is het fijn steun te krijgen van mensen. Omdat ze me een schouderklopje kunnen geven. Maar ook steun van het geloof, door dingen die daar gezegd worden: dat je er als mens mag zijn en dat je ook fouten mag maken.

4. Het is doorgegeven via generaties

Deze is vrij voor de handliggend, maar is het benoemen waard. Als één of beide van je ouders niet religieus zijn is de kans groot dat jij dit ook niet bent. Zonder mijn ouders had ik mijn geloof hoogstwaarschijnlijk niet gehad, en waarschijnlijk niet eens gekend. Ook heb ik de vrijheid om te kiezen wat ik wil geloven. Het is niet zo van mijn ouders dat ik mee moet gaan, maar ik wil zelf mee. Soms ben ik degene die vraagt: 'Gaan jullie morgen ook?'. Als je naar groep 3 gaat mag je mee de zaal in, daarvoor ben je bij de jongste jeugd en mag je bijvoorbeeld knutselen tijdens de dienst. Thuis doen wij niets met het geloof, ook bidden wij niet.

5. Het geeft een gevoel van verbondenheid

De mensen die komen in het gebouw waar ik naartoe ga op zondag - het is geen kerk, maar meer een gewoon gebouw - willen vaak hetzelfde als zij op zondagmorgen naar de kerk gaan: inspiratie opdoen, een moment van rust ervaren of een goed gesprek voeren . Omdat wij dit hier kunnen vinden, voelen wij verbondenheid. Want op dat moment willen wij hetzelfde. Alleen dit zorgt ervoor dat het geloven je (nog meer) met elkaar verbindt.

6. Het kan een overtuiging zijn

Een soort waarheid die voor jou geldt, dat je weet en voelt dat het zo is. En dat je wat je daar te horen krijgt ook wilt brengen op de maatschappij. Zo horen wij vaak de zin 'In liefde werken aan een menswaardige wereld' te horen. Daarmee wordt bedoeld dat wij willen werken aan de liefde in een wereld die menswaardig is. Een wereld waarin wij iedereen als gelijke willen zien. Ook de zin 'Het zal er zijn als ik er ben' horen we regelmatig. Daarmee wordt bedoeld dat je zelf kan bepalen wat jij wil brengen in de wereld. Je kunt het wel alleen brengen zolang jij leeft. We geloven dus niet in het hiernamaals.

7. Het past bij mij!

Ik weet haast zeker dat ik een ander persoon was geweest als ik mijn geloof niet had gehad. Ik heb dingen geleerd over het leven en hoe ik wil zijn als mens en ik sta hier wekelijks tijdens een dienst op zondag opnieuw bij stil. Geloof kan bij iemand passen omdat diegene op een bepaalde manier wil leven en een bepaald geloof dat versterkt en bevestigd. Ik wil bijvoorbeeld zelf zoveel mogelijk uit het leven halen en stilstaan bij het feit dat het leven een wonder is. En ik hoop en denk dat ook ongelovigen hiermee bezig zijn, voor mezelf sta ik er alleen op een vast moment, zoals iedere zondagmorgen, bij stil.  

Lotte verzamelt om onverklaarbare reden haar hele leven al schildpaddenbeeldjes. En boeken over de Tweede Wereldoorlog, maar die leest ze eigenlijk nooit. Droomt er al sinds haar elfde van om schrijfster te worden. Lees meer blogs van Lotte.

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren