Stel heeft ruzie

Ruzie oplossen? Zo pak je het aan!

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
Charlotte
Goldhoorn

Ruzie. Dat is schreeuwen, schelden en met de deuren slaan. Het kan ook anders, vertelt Serge Ornelis. De Vlaamse coach schreef het boek Met slaande deuren. De kunst van goed ruzie maken.

Ruzie gaat over de relatie

‘Goed ruzie maken begint met een aantal inzichten’, vertelt Ornelis. ‘Inzicht één: ruzie gaat zelden of nooit over de kwestie, maar altijd over de relatie. Bijvoorbeeld: je hebt met iemand afgesproken om naar de film te gaan, maar de ander zegt: “Ik ben het helemaal vergeten en heb een andere afspraak gemaakt.” We hebben de neiging om het dan persoonlijk te nemen.’

‘Inzicht twee: je kunt dan het gevoel krijgen dat je niet wordt gezien, of niet wordt erkend. Je voelt je gekwetst. Inzicht drie: dan volgt wederzijdse miskenning. Vanuit onze woede over het niet gezien worden, reageren we door de ander ook te kwetsen. We gaan op zoek naar vergelding. Het wordt een machtsstrijd: een ontspoorde ruzie die goed te maken is, maar wel moeilijk.’

Wees asserlief

Hoe moet het dan wel? ‘Het begint met wat ik noem “asserlief zijn”. Assertief zijn is voor jezelf opkomen. Asserlief zijn is voor jezelf opkomen én rekening houden met de ander. Dat kan door de ander de kans te geven zijn kant naast die van jou te leggen en daarvoor open te staan.’

‘Ook heel belangrijk: ga er niet van uit dat de ander de bedoeling had je te kwetsen. Vráág of dat de bedoeling was. Praat met elkaar waar het over gaat. Bij het voorbeeld van de vriend en de afspraak voor de film: zeg dat je je gekwetst voelt. Dat je de indruk krijgt dat je niet belangrijk bent voor de ander.’

Benoem dat je ruziet

‘Goed ruzie maken is makkelijk gezegd, moeilijk gedaan, omdat je pijn en emotie voelt en omdat de kwaadheid ons makkelijk meesleept. Maar die kwaadheid houden we zelf in stand met onze gedachten, en dáár heb je controle over.’

‘In elke ruzie is een kantelpunt, een moment waarop je denkt: we zijn nu aan het schelden, maar ik wil dat niet. Het is belangrijk om dat uit te spreken. Benoem dat jullie aan het roepen zijn, maar er niet uitkomen. Dan nodig je de ander uit om mee te denken: wat gebeurt er nu met ons?’

Erken de emotie

‘Als de emotie erkend wordt, ebt die makkelijker weg. Zeggen “Ik begrijp dat je boos bent” helpt om de boosheid weg te nemen en de ander makkelijker te laten luisteren. Het is al goed als een van de twee uit de machtsstrijd stapt en daarin volhardt, dan gaat de ander er uiteindelijk meestal wel in mee.’

Sommige mensen zijn gevoeliger

‘Iemand die zelfverzekerd is en goed in z’n vel zit, zal in het voorbeeld van de filmafspraak sneller denken: “Geen probleem, dan spreken we een andere keer af.” Maar als iemand een geschiedenis heeft met zich gepasseerd voelen, of al twijfelt of die vriend hem wel genoeg waardeert, dan is die persoon ook gevoeliger in ruzies.’

Reik een oplossing aan

‘Je kunt helpen door een nieuwe oplossing aan te reiken, maar niet op te dringen. Zeg: “Hoe lossen we dit op?” Of: “Wat kan ik doen om het goed te maken?” Maar vooral niet: “Flauwerik” of “Doe niet zo dramatisch.” Dat is een nieuwe miskenning en maakt het alleen maar erger. Door asserlief te zijn, erken je dat wat je niet kwetsend bedoelt, toch zo overkomt.’

Troost je: iedereen doet het

Heeft de coach zelf nu altijd keurige ruzies? Ornelis lacht. ‘Nee, dat zou pas prettig zijn. Ik laat me ook meeslepen door emotie en het soms ontsporen. Het is niet omdat je de wetten van de zwaartekracht kent, dat je niet meer valt. Maar: ik val minder vaak en als ik val, weet ik waarom ik val. Vandaar dat het ook de kunst van goed ruzie maken is. Een kunstenaar maakt ook wel eens een minder mooi schilderij.’

Tips voor een goede ruzie:

  • Bedenk waar de ruzie over gaat. Dat is meestal niet de aanleiding, maar de relatie tussen jou de ander.
  • Bedenk waarom je boos bent. Waarom vind je het vervelend wat de ander heeft gezegd of gedaan? Was het wel de bedoeling van de ander om jou te kwetsen? Vraag dit na.
  • Sta stil bij je reactie: waarom reageer je op deze manier? Is dit terecht of wil je de ander kwetsen omdat jij je gekwetst voelt?
  • Wees asserlief. Luister naar de kant van de ander en sta ervoor open.
  • Benoem dat je aan het ruziën bent en dat eigenlijk niet wilt. Zo stap je uit de machtsstrijd en kun je de ruzie gaan oplossen.
  • Benoem de emotie. Zeg dat je de boosheid van de ander begrijpt. Daardoor ebt de emotie vaak weg.
  • Reik een oplossing aan om eruit te komen.
  • Heb je ruzie via social media? Spreek de ander dan in het echt om eruit te komen.
  • Troost je: ruzie is normaal. Iedereen doet het en iedereen laat zich meeslepen door emoties. Houd hoop: je kunt er samen uitkomen.

Anderen lazen ook: Hoe moet je goed zoenen?.

Altijd op de hoogte blijven van nieuws dat voor jongeren interessant is? Volg ons via WhatsApp, Snapchat, Facebook of Instagram. Of neem een proefabonnement op de krant!

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren