abortus, protest, schreeuw om leven

Driekwart voor abortus, blijkt uit peiling 7Days-lezers

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
Judie Jaspers
Judie
Jaspers

Duizenden mensen bij een anti-abortus-mars, anti-abortus-flyers op de mat en een opvallend onderzoek. De discussie over zwangerschapsafbreking laait weer op. Waarom nu? En wat vinden 7Days-lezers? We vroegen het in een online enquête.

De feministische actiegroep Dolle Mina’s (onderaan dit artikel lees je er meer over) gaan allang niet meer in blote buik over straat, maar de discussie over abortus is springlevend. Afgelopen weekend liepen duizenden mensen mee in een jaarlijkse mars tegen abortus in Utrecht. Dan platform Zorg voor Leven, dat zegt dat het in de maand november bij ieder huishouden in Nederland een folder door de bus gooit, die behoorlijk anti-abortus (‘bij iedere zwangerschap groeit er een uniek mensje’) van toon is. En ook stonden de kranten deze week bol van een ‘trendbreuk’, gesignaleerd door de Universiteit van Tilburg. Voor het eerst sinds ze er onderzoek naar doen (sinds 1981) zijn twintigers en dertigers kritischer over abortus dan de generaties voor hen. Dat blijkt uit een onderzoek onder zevenduizend Nederlanders die door de jaren heen zijn gevraagd naar hun mening over abortus, maar ook over euthanasie en homoseksualiteit. 8,1% van de twintigers vindt abortus niet kunnen, terwijl dat percentage bij vijftigers en zestigers iets boven de zeven ligt.

Tegenreactie

Wat dit zegt? Onderzoeker Quita Muis: ‘Wij denken dat het een tegenreactie is op de progressieve wind die al tijden in Nederland waait. We worden steeds toleranter: alles lijkt te mogen en te kunnen. Er zijn mensen die zeggen: voor mij is dat te veel. Het gaat te snel.’ Daarbij maakt ze een kanttekening. ‘Nog steeds heeft het overgrote deel geen of weinig moeite met abortus, óók de jonge generatie. Maar eerder waren de jongste generaties het aller-tolerantst. Tot nu.’ We moeten niet vergeten dat er altijd al mensen zijn geweest die tegen abortus zijn, benadrukt Muis. ‘Die hebben nu blijkbaar het gevoel dat ze van zich moeten laten horen.’ Wat haar verder opvalt is dat dit alles minder te maken heeft met religie dan vroeger. ‘Ook als je die factor weghaalt, blijft dit beeld overeind.’

Wat vinden 7Days-lezers?

Wat vinden jullie?, vroegen we in een online enquête. Die werd door 314 lezers ingevuld, van wie het grootste deel meisje (76%), tussen 12 en 18 jaar (90%) en niet-religieus (75%). Zo’n driekwart van de ondervraagden staat positief tegenover abortus. Iets meer dan de helft (52%) vindt dat abortus altijd moet kunnen. En 23% vindt het bijna altijd gerechtvaardigd. Daarentegen is bijna 9% van mening dat abortus niet altíjd kan, maar wel in sommige gevallen. Twee mensen (nog geen procent) vinden dat abortus nooit kan. Ruim 80% van de ondervraagden kent iemand die een abortus heeft gehad. Drie respondenten (1,4%) hebben er zelf één ondergaan. 64% vindt dat abortus voor iedereen een mogelijkheid zou moeten zijn, ongeacht leeftijd, waar je woont, of hoe arm of rijk je bent.

Slordig

Wanneer vinden jullie dan dat abortus wel en niet kan? Op die open vraag kwamen uiteenlopende reacties. Bijvoorbeeld: ‘Als blijkt dat het kind niet levensvatbaar is of heel gehandicapt is, vind ik dat het wel moet kunnen’ (meisje, 17). Een meisje van 14: ‘Ik vind dat het altijd zou moeten kunnen. De één zegt dat je spijt van abortus krijgt en de ander dat-ie het echt niet vindt kunnen. Als je zelf in zo'n positie zit ga je er waarschijnlijk anders over denken en dan moet je wel gewoon de keuze hebben.’ Een 15-jarige jongen schrijft: ‘Ik vind het alleen kunnen als de seks onder dwang was, bijvoorbeeld bij verkrachting. Maar niet als je slordig bent geweest tijdens seks die je zelf wilde.’

Abortus uit de illegaliteit

'Baas in eigen buik' kalkten de feministische Dolle Mina’s in de jaren zeventig met zwarte stift op hun blote buiken. In de jaren daarvoor werd abortus een groot maatschappelijk thema. Volgens schattingen zochten in de jaren zestig duizenden vrouwen hun toevlucht tot illegale abortussen (bijvoorbeeld met een breinaald), met alle gevolgen van dien. In 1984 was het zover: abortus werd in Nederland gelegaliseerd. Tot 24 weken zwangerschap mag die, tot op de dag van vandaag, worden afgebroken. Ook de verplichte ‘bedenktijd’ van vijf dagen werd ingevoerd. Het aantal legale abortussen in ons land ligt nu al jaren rond de 30.000. Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalt de laatste jaren licht. Uit de recentste cijfers, van 2017, blijkt dat abortus toen 2.658 voorkwam in die groep.

Anderen lazen ook: Blog: hoe ik denk over abortus.

Altijd op de hoogte blijven van nieuws dat voor jongeren interessant is? Volg ons via WhatsApp, Snapchat, Facebook of Instagram. Of neem een proefabonnement op de krant!

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren