green deal

5 vragen over de Green Deal van Timmermans

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
Lisette Gerbrands
Lisette
Gerbrands

Met een enorme investeringspot wil de nieuwe Europese Commissie zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is. De zogenoemde Green Deal is niet alleen ambitieus, maar zorgde voor flinke discussie tussen lidstaten. Vijf vragen over Timmermans' groene maatregelen.

1. Wat is de Europese Green Deal?

Kort gezegd is dit hét groene masterplan waar Brussel alle nieuwe wetten aan wil ophangen. Het gaat om het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2, minder milieuvervuiling en betere omgang met energie.

Timmermans stelt dat de vervuiler betaalt. Vanaf 2021 geldt voor auto's, vrachtwagens en vliegtuigen dat ze betalen als ze CO2 uitstoten. Het gaat om het welzijn van de burgers, maar dat welzijn omvat niet alleen een schoner milieu. Een ander voorbeeld is dat de nieuwe generatie (vracht)auto's en bussen schoner moeten zijn.

Er is niet één startmoment voor alle maatregelen. Het is een voortdurend proces waarin regelmatig wordt gekeken naar de stand van zaken van gestelde doelen. Bijvoorbeeld: In 2030 moet de CO2-uitstoot minimaal met 50 procent zijn teruggedrongen. En als het even kan zelfs met 55 procent. Tot 2030 zal elk jaar worden gemeten of het doel gehaald kan worden. In de zomer van 2021 worden - indien nodig - al extra maatregelen genomen als de CO2-uitstoot onvoldoende is afgenomen.

2. Wat moet er gebeuren?

Het gaat om nogal wat groene maatregelen. De eurocommissaris en zijn medewerkers stellen voor dat er een klimaatwet komt met dwingende maatregelen voor álle EU-lidstaten, mét een gekwalificeerde meerderheid. Dat houdt in dat klimaatvoorstellen niet door een veto van een lidstaat kunnen worden tegengehouden. Het plan moet uiteraard nog goedgekeurd worden door de Europese leiders.

Om te voorkomen dat Europa maatregelen neemt, maar dat de rest van de wereld wel gewoon doorgaat met CO2-uitstoting, komen er extra heffingen voor landen die onvoldoende aan het klimaat doen.

3. Wat gaat dat kosten?

Achter de 'deal' zit een financiële constructie die is verdeeld over drie fondsen. Allereerst moet er een transitiefonds komen, voor bijvoorbeeld het omvormen van verouderde energiebronnen zoals kolen, oplopend tot 100 miljard euro. Daarnaast is er het moderniseringsfonds om Oost-Europese lidstaten te helpen. Het klimaatinvesteringsfonds is de belangrijkste en het grootste fonds. Hierin zit dankzij de Europese Investeringsbank (EIB) duizend miljard, oftewel 1 biljoen euro, waardoor de groene maatregelen getroffen kunnen gaan worden.

4. Wordt de Green Deal gesteund?

De Green Deal is het uiteindelijke doel van de Europese Commissie, maar moet nog verder uitgewerkt worden. Afgelopen donderdag werd in Brussel flink vergaderd over klimaatneutraliteit in 2050. Na negen uur vergaderen waren alle landen het eens en werd een akkoord bereikt. Alleen Polen heeft langer nodig om zich bij die belofte te kunnen aansluiten. Het land krijgt daarvoor tot juni 2020 de tijd.

5. Wat zijn concrete plannen?

Het groene masterplan omvat veel informatie met daarin grote en kleinere plannen die uitgevoerd moeten gaan worden. Een paar voorbeelden:
- Energie is voortaan schoon. Geen kolen meer, gas alleen als de CO2 wordt afgevangen, meer wind (vooral op zee).
- De komende jaren worden meer waterwegen en rails aangelegd zodat een groter deel van het wegvervoer via water en spoor vervoerd gaat worden. Ook vervoer over zee (althans, de korte afstanden) wordt gestimuleerd
- In 2025 wil de Europese Commissie een miljoen laadpalen.
- Er komt extra onderzoeksgeld om klimaatoplossingen te vinden.
- De bossen hebben onderhoud nodig en er moeten veel nieuwe bomen geplant worden.
- Flink wat woningen moeten gerenoveerd worden. Dat kost een bak zand, cement en grind, maar levert - als het goed is - uiteindelijk meer energiebesparing op. Minstens 50 miljoen huishoudens hebben nu moeite om hun woning warm te houden, omdat er te veel energie weglekt.

Anderen lazen ook: Drie vragen over microplastics in drinkwater en Drie vragen over het klimaatakkoord.

Altijd op de hoogte blijven van nieuws dat voor jongeren interessant is? Volg ons via WhatsApp, Snapchat, Facebook of Instagram. Of neem een proefabonnement op de krant!

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren