Lezen

'Jongeren lezen te weinig en dat heeft grote gevolgen'

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
Marinde Hurenkamp
Marinde
Hurenkamp

Jongeren die te weinig lezen, lopen de kans om later minder goed mee te komen in de maatschappij. Dat schrijven de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in een advies voor de minister. De organisaties willen dat jongeren lezen leuk gaan vinden.

Volgens de schrijvers van het advies vindt één op de drie Nederlandse jongeren lezen niet leuk. De helft van de scholieren leest nooit een roman of een langer verhaal. Nederland hangt met deze cijfers onderaan de internationale ranglijst, zo blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar leesmotivatie in 50 landen.

Diep lezen

Jongeren lezen volgens de onderzoekers minder en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte tekstjes (online op hun smartphone), maar voor ‘diep lezen’ (het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken) zijn jongeren nauwelijks gemotiveerd. En dat is niet goed, vindt de Raad voor Cultuur, want juist door 'diep lezen' ga je dingen begrijpen en verbanden leggen. 

Maatschappij

Ook blijft de woordenschat van jongeren die te weinig lezen achter. Het gevolg is dat zij het minder goed doen op school en dat het voor hen lastiger is om mee te komen in de maatschappij. Zo kan het begrijpen van een bijsluiter bij medicijnen, een brief van de gemeente of een e-mail van een verzekeraar voor mensen met weinig leesvaardigheid behoorlijk lastig zijn. Mensen die regelmatig lezen kunnen bijvoorbeeld ook beter het verschil zien tussen nepnieuws en echt nieuws.

Plezier en ontspanning

Om laaggeletterdheid tegen te gaan én om jongeren te laten zien dat lezen ook 'plezier, ontspanning, inspiratie en troost' kan bieden, krijgt de minister het advies om ervoor te zorgen dat:

... jongeren en kinderen veel boeken en verhalen (papier of digitaal) om zich heen hebben.

... er een 'leescultuur' ontstaat waardoor jongeren zien dat lezen vanzelfsprekend en belangrijk is.  

... scholen en bibliotheken meer gaan samenwerken en niet alleen havo/vwo-scholieren, maar ook vmbo-leerlingen bereiken.

... boeken en verhalen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

... dat er soepeler wordt omgegaan met wat je in de klas mag lezen. Uitgeverijen, bibliotheken en scholen moeten daarmee aan de slag.

... gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor een uitnodigende bibliotheek. De overheid moet daarin geld investeren.

Anderen lazen ook: Waarom lezen je meer brengt dan alleen rust.

Altijd op de hoogte blijven van nieuws dat voor jongeren interessant is? Volg ons via WhatsApp, Snapchat, Facebook of Instagram. Of neem een proefabonnement op de krant!

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren