Schaliegasplannen stilgelegd

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
Hannah van Draanen
Hannah
van Draanen

Tot 2018 mag er niet meer naar schaliegas worden geboord in Nederland. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. En tot 2021 mag er geen schaliegas meer worden opgespoord. Maar eh, wát voor gas? Enne, opsporingen? In vier vragen en antwoorden praten we je bij.

1. Wat is schaliegas?
Schaliegas is een aardgas dat met boringen wordt gewonnen uit heel diep gesteente, schalie. Helaas gaat gas winnen uit de bodem niet zo makkelijk: zelfs de beste boor komt er maar lastig bij. Daarom wordt er met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond gespoten. De steenlaag scheurt en daardoor kan het schaliegas wegstromen. Die truc heet 'fracking'.

In Nederland worden nog geen 'echte' schaliegasboringen gedaan. Wel vonden op sommige plekken al wat experimenten plaats om te ontdekken hoe je het beste kunt boren.

2. Waarom zouden we wél naar schaliegas moeten gaan boren?
De 'gewone' aardgasbel onder Nederland raakt langzaam op. Om te voorkomen dat we steeds meer gas uit het buitenland moeten kopen, kan eigen schaliegas een goede vervanging zijn. Bovendien kan Nederland er miljarden euro’s mee verdienen door het aan andere landen te verkopen. Kassa! Al is nog niet helemaal duidelijk hoeveel precies, omdat nog niet bekend is hoeveel gas er in onze bodem zit.

3. Waarom zouden we níet naar schaliegas moeten gaan boren? 
Schaliegasboringen zijn slecht voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat bij de winning van schaliegas het broeikasgas methaan vrijkomt, wat slecht is voor de ozonlaag. En met de chemicaliën die nodig zijn om het schaliegas te laten wegstromen, wordt mogelijk de bodem vervuild en daarmee ook ons drinkwater. Waterleidingbedrijf Vitens spreekt zelfs van 'onherstelbaar vervuilde waterreservoirs' als het zover komt.

Bovendien zijn al die boorputten en lege gaten onder de grond gevaarlijk voor Nederland, zeggen critici. Kijk maar naar de aardbevingen in Groningen. Omdat er zoveel gas was weggehaald, werd de bodem instabiel. Voorstanders van schaliegasboringen zeggen echter dat al dit soort risico's en nadelen heel erg meevallen.

4. Wat houdt het besluit in?
Eventuele winning van schaliegas is al een lange tijd in het nieuws. Veel gemeenten en provincies wilden niet meewerken aan onderzoeken. Ook natuurbeschermers hielden protesten om proefboringen tegen te gaan.
Nu heeft het kabinet besloten om in ieder geval tot 2018 geen boringen en tot 2021 geen zoektochten naar schaliegas (opsporingen) te doen. Vergunningen om schaliegas op te sporen worden niet verlengd.

Minister Kamp van Economische Zaken zegt over het besluit: 'Schaliegas heeft voor- en nadelen. We willen een goede afweging maken van de alternatieven, zoals bijvoorbeeld windmolens, biomassa, gas uit Rusland en schone kolen.' Als daarna blijkt dat de voordelen toch zwaarder wegen dan de nadelen gaat de overheid zelf proefboringen doen, bijvoorbeeld in samenwerking met Duitsland en Engeland. 

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren