Waarom mogen Gláucio en Márcia nu wel blijven?

DEEL DIT ARTIKEL Facebook
Govrien Oldenburger
Govrien
Oldenburger

Gláucio (13) en Márcia (18) mogen in Nederland blijven, met hun moeder. Hun vader wordt teruggestuurd naar Angola. Dat besloot staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid & Justitie) deze week. Wat waren zijn overwegingen? En waarom werden het gezin vorige week zo bruut van het bed gelicht? We vroegen het aan Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is de (schriftelijke) reactie. 

Waarom mogen Gláucio en Márcia nu ineens wél blijven met hun moeder? 
'Gláucio en Márcia voldeden zelf niet aan alle voorwaarden voor het kinderpardon. Eén van de voorwaarden is dat er géén ernstig vermoeden is dat iemand uit het gezin oorlogsmisdaden heeft gepleegd. We willen niet dat ouders die betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden via het kinderpardon een verblijfsvergunning krijgen. Mensen die terecht zijn gevlucht voor oorlog en ellende, moeten hier niet oog in oog komen te staan met de veroorzakers daarvan. Er zijn ernstige vermoedens dat hun vader oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Dat is tot en met de Raad van State (de hoogste rechter, red.) vastgesteld. Dat is steeds zo geweest en ook aan hen aangegeven. (…)'

'Er is een mogelijkheid voor de kinderen en moeder om in Nederland te blijven, maar voor de vader niet. De keuze om met het hele gezin terug naar Angola te gaan, of om alleen vader terug te laten keren en de kinderen hun toekomst in Nederland te laten hebben, kan de overheid niet voor dit gezin maken.  Het gezin heeft besloten om de vader alleen terug te laten keren. Dit betekent dat de bewaring van het gezin kon worden opgeheven en dat ze zijn overgebracht naar de gezinslocatie in Gilze.'

Waarom moet de vader per se terug?
'Op de vader van het gezin is artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing. Dit houdt in dat er zeer ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij voor zijn vertrek uit Angola oorlogsmisdrijven heeft gepleegd. Als daarvan sprake is, zegt het Vluchtelingenverdrag dat iemand niet in aanmerking komt voor bescherming. 1F’ers krijgen in Nederland geen verblijfsvergunning en moeten Nederland verlaten.

'Nederland wil geen vluchthaven zijn voor deze mensen. Bescherming is voor de slachtoffers, niet voor de daders. De rechter stelt uiteindelijk vast en heeft dat ook in dit geval gedaan dat artikel 1F van toepassing is.'

Waarom worden uitgeprocedeerde mensen zonder waarschuwing uit bed gelicht en moeten ze direct mee als ze ineens uitgezet worden? 
'Als iemand geen recht heeft op verblijf, bijvoorbeeld omdat een asielaanvraag is afgewezen, moet hij vertrekken uit Nederland. Dit is een juridische verplichting. Daarvoor is hij zelf verantwoordelijk maar hij kan hulp bij zijn vertrek krijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Internationale Organisatie voor Migratie of andere maatschappelijke organisaties. De DT&V zet altijd eerst in op zelfstandig vertrek. Als iemand niet actief werkt aan vertrek kan de DT&V over gaan tot gedwongen vertrek, bijvoorbeeld door het opleggen van een toezichtmaatregel. Als de DT&V denkt dat er een risico is dat de betrokkene weg is op de dag van vertrek, dan kan DT&V de vreemdeling(en) als uiterste middel en onder strikte voorwaarden in bewaring stellen.'

'Voor gezinnen met minderjarige kinderen is hiervoor de speciale Gesloten Gezinsvoorziening (GGV), waar gezinnen binnen de muren vrij kunnen bewegen. Ze hebben een eigen woonunit, waarvan zij zelf de deur op slot kunnen doen en waar zij zelf kunnen koken. Gezinnen kunnen hier voor korte tijd worden geplaatst, als zij niet meewerken aan zelfstandig vertrek en er een risico is op vluchten. Voor de komst van de GGV zagen we dat veel gezinnen met minderjarige kinderen vluchtten zodra ze waren geïnformeerd over de datum van hun uitzetting. Deze gezinnen kwamen niet meer in beeld bij de bekende opvanginstellingen en gingen een bestaan in de illegaliteit tegemoet. Om te voorkomen dat minderjarigen in de illegaliteit belanden, wat uiteraard niet in het belang van het kind is, is onder meer de GGV in het leven geroepen.'

In 7Days lees je vrijdag meer over Gláucio en Márcia. Heb je geen abonnement? Maak dan nu met ons kennis

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Reageren